Klasztor Franciszkanów “Culmen et Fons”

Przebudowa i projekt wnętrz domu formacyjno – rekolekcyjnego “Culmen et Fons” w klasztorze O.O. Reformatów w Pińczowie. Projekt został zrealizowany. Ponieważ  ten “Dom jest przystanią w której mogą się schronić wszyscy wędrowcy (duchowni i świeccy) utrudzeni wysiłkiem swoich codziennych zmagań”, nie zakłócamy jego atmosfery sesją zdjęciową.