Budynek w Nowym Dworze

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku wielorodzinnego z usługami. Projekt w trakcie realizacji.