Culmen et Fons

Dom formacyjno – rekolekcyjny „Culmen et Fons” w klasztorze O.O. Reformatów w Pińczowie. „Dom jest przystanią w której mogą się schronić wszyscy wędrowcy (duchowni i świeccy) utrudzeni wysiłkiem swoich codziennych zmagań.” Projekt przebudowy i projekt wnętrz klasztoru O.O. Reformatów w Pińczowie, na potrzeby domu formacyjno – rekolekcyjnego „Culmen et Fons”.