Dom w Zalesiu Górnym

Dom własny architekta, Krzysztofa Idziorka.
Bazę stworzył domek z podkładów kolejowych zbudowany w 1942 roku. Inspiracją do przebudowy był cywilny szwajcarski samolot Junkers 52.
Istotne w projekcie było, żeby po degradacji starej substancji, można ją było usunąć nie zakłócając lotu nowej struktury.