Kancelaria w Pułtusku

Zachowana została fasada od strony rynku, piwnice i pierwotne ściany konstrukcyjne.
Projekt restauracji kamienicy został podporządkowany potrzebom kancelarii prawnej.
Przy uszanowaniu i wykorzystaniu historycznej struktury.