Wydział Rzeźby w Warszawie

Koncepcja zabudowy i projektowane zagospodarowanie terenu Budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie.
Budynek składa się z trzech brył nawiązujących do obiektów historycznych estetyką, technologią wykonania i kompozycją,